پاورپوینت در مورد راههای مبارزه با بیماریهای واگیر

پاورپوینت در مورد راههای مبارزه با بیماریهای واگیر

پاورپوینت در مورد راههای مبارزه با بیماریهای واگیر

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:54 اسلاید

 

برخی از اسلایدها:

ناقل به انسان يا حيواني گفته مي شود كه در غياب اشكال باليني بيماري ،در خود عامل عفوني را نگه مي دارد و بالقوه عامل انتشار بيماري است.

ناقلين 3 دسته اند.:

ناقلين دوره كمون مثل:ايدز

ناقلين دوره نقاهت مثل:شيگلوز

ناقلين مزمن مثل: هپاتيت B وC

آب (وبا)غذا (سالمونلا)شیر (لیستریا)هوا (ارگانیسم های تنفسی) -  خــاک (کـــزاز)وسایل مثل: گــاز پانسمان (استافیلــوکوک)دست هــا(ویروس هــا،باکتریها وانگل ها) تــرشحـــــــات بــدن (خـون،خلـط،بـزاق،مـایع منـی ،ادرار،مدفوع) مثل:هپاتیت– عفونت های روده ای – دارو و مواد بهداشتی (سالمونلا)زباله (استافیلوکوک).